TUNGGAKAN NAFKAH ISTERI

TUNGGAKAN NAFKAH ISTERI

TUNGGAKAN NAFKAH ISTERIBolehkah isteri memohon tunggakan nafkah?  Undang-undang Islam telah menetapkan bahawa tanggungjawab pemberian nafkah merupakan kewajiban pihak suami. Kelalaian, kecuaian atau kegagalan pihak suami dalam menjalankan tanggungjawabnya adalah...
TUNTUTAN HAK JAGAAN ANAK (HADHANAH)

TUNTUTAN HAK JAGAAN ANAK (HADHANAH)

TUNTUTAN HAK PENJAGAAN ANAK (HADHANAH)Hadanah merupakan perlindungan daripada bahaya atau penjagaan yang diberikan kepada seseorang yang tidak boleh melindungi dirinya sendiri seperti seorang kanak-kanak atau orang gila. Penjagaan yang dimaksudkan di sini termasuklah...
NAFKAH DIRI ISTERI

NAFKAH DIRI ISTERI

NAFKAH DIRI (ISTERI)Dalam setiap institusi rumahtangga, setiap pasanga suami isteri mempunyai hak tersendiri. Dalam Islam seorang suami wajib melayani isterinya dengan baik manakala seorang isteri yang solehah wajib mentaati dan melayani suami. Seorang isteri yang...