HAK-HAK ISTERI DALAM TEMPOH PERKAHWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG.

Dalam tempoh perkahwinan, isteri berhak untuk membuat tuntutan ke atas dirinya dan juga anak demi menjaga kemaslahatan diri dan anak. Antara tuntutan yang boleh dituntut di Mahkamah Syariah ialah :

1.       Nafkah diri
2.       Hak jagaan anak.
3.       Nafkah anak.
4.       Tunggakan nafkah
5.       Hak tempat tinggal.
6.       Hak cagaran nafkah.
7.       Nafkah sementara.
8.       Perintah tegahan.

Pihak isteri boleh membuat tuntutan tersebut walaupun masih dalam ikatan perkahwinan dengan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Mahkamah Syariah. Tuntutan boleh dibuat sama ada secara individu atau dengan melantik Peguam Syarie untuk bertindak mewakili isteri di Mahkamah Syariah.