Lapangan Amalan

Khidmat  perundangan Syariah

Skop Perkhidmatan Kami

Perkhidmatan Guaman Syarie, Perunding Keluarga Islam, Penasihat Undang-undang Syariah, Penulis surat wasiat, hibah dan menguruskan harta pusaka (faraid) dan lain – lain yang berkaitan dengan perundangan syariah

Perkhidmatan Guaman Syarie

Memberi khidmat nasihat dan panduan berhubung prosedur, pemakaian

Baca Lagi

dan perlaksanaan undang-undang syariah kepada pelanggan. Menyediakan dokumentasi (pliding) berhubung kes-kes yang ingin difailkan oleh pelanggan di Mahkamah Syariah. Mewakili pelanggan dalam prosiding kes yang difailkan di Mahkamah Syariah.

Perunding Berkaitan Keluarga Islam

Memberi khidmat nasihat dan panduan berhubung permasalahan kekeluargaan 

Baca Lagi

yang timbul  dikalangan masyarakat Islam.

Penasihat Perundangan Syariah

Memberi khidmat nasihat dan panduan berhubung perundangan Islam berkaitan

Baca Lagi

dengan permasalahan Ibadah, Ahwal-Syakhsiyyah, Muamalat, Ekonomi, Sosial dan sebagainya yang berkaitan dengan Hukum Syarak.

Dokumentasi Pewarisan Harta

Menyediakan surat wasiat, hibah dan dokumen lain yang diperlukan berhubung

Baca Lagi

pengurusan harta dalam Islam yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah.

Khidmat Guaman Syarie

Hubungi Kami Untuk Maklumat Lanjut