POLIGAMI DI LUAR NEGARA

POLIGAMI DI LUAR NEGARA  (PENDAFTARAN DI MAHKAMAH SYARIAH) Merujuk kepada firman Allah SWT dalam surah An Nisa’ ayat 3 yang bermaksud :“ Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengahwininya), maka...

PERNIKAHAN LUAR NEGARA

PENDAFTARAN PERKAHWINANPerkahwinan dalam Islam merupakan sesuatu yang mulia kerana perkahwinan mempunyai faedah yang besar kepada setiap individu dan masyarakat. Al-Quran mensyariatkan :فانكحوا ماطاب لكم من النساآء مثنى وثلث وربعMaka kahwinilah perempuan-perempuan...