NAFKAH ANAK

NAFKAH ANAK

NAFKAH ANAKMerujuk Hukum Syarak, seorang bapa berkewajipan menanggung nafkah anak-anaknya yang masih di bawah tanggungannya dan tidak berkemampuan (seksyen 73, Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003). Mahkamah boleh memerintahkan seorang bapa  membayar...