PERCERAIAN LUAR MAHKAMAH DAN HUKUMAN

PERCERAIAN LUAR MAHKAMAH DAN HUKUMAN

TATACARA PENDAFTARAN PERCERAIAN LUAR MAHKAMAHSeksyen 55A : Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 198455A (1) Seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam...
PERCERAIAN DENGAN LAFAZ TALAQ

PERCERAIAN DENGAN LAFAZ TALAQ

PERCERAIAN DENGAN LAFAZ TALAQTalaq ialah pembubaran ikatan perkahwinan dengan lafaz talaq atau seumpamanya berdasarkan al-Quran, as-Sunnah dan Ijma’ Ulama. Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan perceraian dengan talaq...

PERCERAIAN DALAM ISLAM

PERCERAIAN  DALAM ISLAMFirman Allah SWT di surah An Nisa’ ayat 19 :“Pergaulilah isterimu dengan baik, sekiranya kamu benci kepada mereka, boleh jadi ada yang kamu benci itu Tuhan akan menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.Dalam hidup berumahtangga, pasti ada...